Jenès maskilen an, men sit nou t ap tann nan!

Taktik · Kou avanse · Fason pou n fè kòb
Nou pral mete men ansanm

Poun n fè yo respekte nou epi fè lajan

...

Poukisa nou kreye sit sa

Nou fè sa paske nou konprann ki mizè mesye yo ap pase.

Kidonk, nou deside pa fèmen zye nou fas a sa. Men pito pou n mete men ansanm pou n genyen sistèm sa ki deside fè mesye yo dè viktim. Hakimi fè yon bèl gòl. Sa ki ap ede n louvri je nou plis.